• کارال Karal


  ظروف کارال هاردآنادایزد ، هیچ نوع لایه و روکشی ندارند، طعم غذا را تغییر نمی دهند و مواد مضری از خود به غذا پس نمی دهند. ظروف کارال جایگاه اول صرفه اقتصادی را به خود اختصاص داده است، زیرا عمر ظروف هارد آنادایزد کارال بیش از ده سال بوده و در طول این مدت هیچ نیازی به بازسازی و ترمیم ندارند.

 • ظروف کارال هاردآنادایزد

  لیست محصولات و ظروف کارال :
  - سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد
  - قابلمه کارال هاردآنادایز
  - ماهیتابه کارال هاردآنادایزد
  - زودپز استیل کارال
  - ابزار آشپزخانه کارال
  - کتری و قوری استیل کارال

 • ارتباط با شرکت کارال

  آدرس دفتر مرکزی کارال :
  تهران، خیابان شریعتی، روبروی مترو قلهک، نبش کوچه سرافراز، ساختمان کارال
  شماره تماس شرکت کارال: 28490-021
  شماره فکس شرکت کارال : 28491-021
  ایمیل وبسایت کارال : info@ karal.ir
  اینستاگرام کارال: https://www.instagram.com/karal.ir
  کانال تلگرام کارال: https://telegram.me/karal_ir
  پشتیبانی تلگرام کارال: https://telegram.me/karal_eshop
  تلگرام واحد گارانتی کارال: https://telegram.me/karalservice

نماد الکترونیک شرکت کارال

  لیست قیمت محصولات کارال

  محصولات کارال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۱۲ پارچه رپال

  • ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰yes
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه11,440,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه10,800,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه640,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۱۱ پارچه رز

  • ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه11,490,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه10,850,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه640,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۱۰ پارچه آترینا

  • ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۹۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه8,050,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه7,300,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه750,000 ریال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰
  • 1 پارچه سایز ۲۸ وک ۲,۳۰۰,۰۰۰1 پارچه سایز ۲۸ وک ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰2 پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۹ پارچه پادیشا

  • ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه سایز ۲۸ وک ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه11,540,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه10,650,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه890,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه رپال

  • ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه سایز ۲۸ وک ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه9,240,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه8,700,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه540,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه یونا

  • ۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰yes
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه سایز ۲۸ وک ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۱۰۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه7,430,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه7,150,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه280,000 ریال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰2 پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه دیانا

  • ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰yes
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه5,950,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه5,700,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه250,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۷ پارچه ویتو

  • ۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه7,700,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه7,250,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه450,000 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه آترینا

  • ۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال

  • 2 پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۶۹۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۹۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۴۸۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۱۵۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۳۰۰,۰۰۰no
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۷۰۰,۰۰۰yes
  • 2 پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۳۷۰,۰۰۰no
  • 1 پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۱۵۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه7,100,000 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه6,850,000 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه250,000 ریال