• کارال Karal


  ظروف کارال هاردآنادایزد ، هیچ نوع لایه و روکشی ندارند، طعم غذا را تغییر نمی دهند و مواد مضری از خود به غذا پس نمی دهند. ظروف کارال جایگاه اول صرفه اقتصادی را به خود اختصاص داده است، زیرا عمر ظروف هارد آنادایزد کارال بیش از ده سال بوده و در طول این مدت هیچ نیازی به بازسازی و ترمیم ندارند.

 • ظروف کارال هاردآنادایزد

  لیست محصولات و ظروف کارال :
  - سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد
  - قابلمه کارال هاردآنادایز
  - ماهیتابه کارال هاردآنادایزد
  - زودپز استیل کارال
  - ابزار آشپزخانه کارال
  - کتری و قوری استیل کارال

 • ارتباط با شرکت کارال

  آدرس دفتر مرکزی کارال :
  تهران، خیابان شریعتی، روبروی مترو قلهک، نبش کوچه سرافراز، ساختمان کارال
  شماره تماس شرکت کارال: 28490-021
  شماره فکس شرکت کارال : 28491-021
  ایمیل وبسایت کارال : info@ karal.ir
  اینستاگرام کارال: https://www.instagram.com/karal.ir
  کانال تلگرام کارال: https://telegram.me/karal_ir
  پشتیبانی تلگرام کارال: https://telegram.me/karal_eshop
  تلگرام واحد گارانتی کارال: https://telegram.me/karalservice

نماد الکترونیک شرکت کارال

  لیست قیمت محصولات کارال

  محصولات کارال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۰۶۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۰۶۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۱۲ پارچه رپال

  • ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰yes
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۰۶۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0ریال
  • سرویس قابلمه ۱۱ پارچه رز

  • ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۰۶۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • سرویس قابلمه ۱۰ پارچه آترینا

  • ۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۰۶۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با در پیرکس ۳,۰۰,۰۰۰ريال۲ پارچه قابلمه ۲۸ با در پیرکس ۳,۰۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال۲ پارچه قابلمه ۲۴ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با در پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰ريال۲ پارچه قابلمه ۲۰ با در پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با در پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰ريال۲ پارچه قابلمه ۱۶ با در پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با در پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰ريال۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با در پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ريال
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰ريال۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰ريال
  • ۱ پارچه سایز ۲۸ وک با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال۱ پارچه سایز ۲۸ وک با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريال
  • ۲ پارچه شیرجوش با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ ريال۲ پارچه شیرجوش با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ ريال
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۹ پارچه پادیشا

  • ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با در پیرکس ۳,۰۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با در پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با در پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با در پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ريالno
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰ريالno
  • ۱ پارچه سایز ۲۸ وک با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه شیرجوش با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ ريالno
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۱۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه رپال

  • ۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با در پیرکس ۳,۰۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با در پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با در پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با در پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ريالno
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰ريالno
  • ۱ پارچه سایز ۲۸ وک با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه شیرجوش با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ ريالno
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه یونا

  • ۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با در پیرکس ۳,۰۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با در پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با در پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰ريالyes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با در پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۱۸ با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ريالyes
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰ريالno
  • ۱ پارچه سایز ۲۸ وک با در پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰ريالno
  • ۲ پارچه شیرجوش با در پیرکس ۱,۲۲۰,۰۰۰ ريالno
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال

  سرویس قابلمه کارال

  • لیست قیمت سرویس قابلمه کارال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۶۵۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۶۵۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۵۲۰,۰۰۰۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۵۲۰,۰۰۰
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمهجمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمهقیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمهمیزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه دیانا

  • ۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۶۵۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۵۲۰,۰۰۰yes
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • سرویس قابلمه ۷ پارچه ویتو

  • ۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۶۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۵۲۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰yes
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال
  • سرویس قابلمه ۸ پارچه آترینا

  • ۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال

  • ۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس ۳,۰۰۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس ۲,۱۸۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس ۱,۶۵۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس ۱,۲۹۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس ۲,۵۷۰,۰۰۰no
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس ۱,۹۰۰,۰۰۰yes
  • ۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکس ۱,۵۲۰,۰۰۰no
  • ۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۱,۲۸۰,۰۰۰no
  • جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه0 ریال
  • قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه۷,۶۷۰,۰۰۰ ریال
  • میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه0 ریال