اخذ نمایندگی کارال

همکار گرامی از این که قبل از ارسال فرم درخواست همکاری نکات زیر را به دقت مطالعه می فرمائید از شما تشکر می نمائیم . در کارال دو شیوه مختلف برای همکاری با شما وجود دارد، لطفا با انتخاب هر یک از گزینه ها از شرایط آن مطلع شوید.

شرایط اخذ نمایندگی رسمی

  • اشتغال به حرفه فروش و پخش لوازم خانگی یا پخش آن در محدوده نمایندگی به مدت حداقل سه سال
  • عدم اشتهار به گران فروشی، بدحسابی، تقلب یا هرگونه سوء شهرت دیگر
  • توان مالی و مدیریتی لازم برای اداره کردن و مدیریت فروش محدوده نمایندگی
  • تایید ضمانت نامه بانکی برای تعهد به انجام مفاد قرارداد

شرایط اخذ مجوز فروشگاه مجاز کارال

  • اشتغال به حرفه فروش لوازم خانگی از طریق مغازه داری حداقل به مدت 2 سال و داشتن جواز کسب از اتحادیه لوازم خانگی
  • عدم اشتهار به گران فروشی یا هر گونه سوء شهرت دیگر
  • توانایی کافی برای معرفی کامل محصول و ویژگی های آن

فرم درخواست همکاری