لیست قیمت محصولات کارال

جهت مشاهده لیست قیمت بر روی هر گروه محصول کلیک نمایید.
توجه نمایید که خرید سرویس ها مقرون به صرفه است.

نام محصول قیمت سفارش محصول
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 11 پارچه مدل رز ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 11 پارچه مدل آروشا ۸,۱۸۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 8 پارچه مدل رپال ۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 8 پارچه مدل دیانا ۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 10 پارچه مدل آترینا ۶,۹۰۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد 8/5 پارچه پریمیوم مدل لارما با در پیرکس و زه استیل ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کودک کارال هاردآنادایزد 4 پارچه مدل بنتا ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 9 پارچه مدل پادیشا قرمز ۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 5 پارچه مدل سارینا ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 9 پارچه مدل پادیشا اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 8 پارچه مدل یونا اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 8 پارچه مدل آترینا اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 7 پارچه مدل ویتو اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 12 پارچه مدل رپال اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد 8/5 پارچه پریمیوم مدل لارما با در پیرکس و زه سیلیکونی اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد ۱۴ پارچه آروشا با هدیه پکیج آشپزی اطلاعات بیشتر
سرویس قابلمه کارال هاردآنادایزد 10 پارچه رپال پلاس اطلاعات بیشتر

​مقایسه انواع سرویس های قابلمه کارال ​

سرویس‌های قابلمهسرویس قابلمه ۱۰ پارچه آتریناسرویس قابلمه ۱۱ پارچه رزسرویس قابلمه ۱۰ پارچه رپالسرویس قابلمه 5 پارچه ساریناسرویس قابلمه 11 پارچه آروشاسرویس قابلمه ۸ پارچه دیانا
قیمت سرویس6,905,000 تومان10,065,000 تومان8,110,000 تومان4,695,000 تومان8,185,000 تومان5,265,000 تومان
۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکسنداردداردداردنداردنداردندارد
۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکسداردداردداردداردداردندارد
۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکسدارددارددارددارددارددارد
۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکسداردنداردنداردندارددارددارد
۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکسنداردداردداردنداردنداردندارد
۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکسداردنداردنداردندارددارددارد
۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )نداردداردندارددارددارددارد
۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکسداردنداردداردنداردنداردندارد
۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکسنداردداردنداردنداردداردندارد
۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکسنداردنداردنداردنداردندارددارد
۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکسنداردنداردنداردنداردندارددارد
جمع قیمت تک تک اقلام سرویس قابلمه6،835،000تومان9،740،000تومان8،620،000 تومان4،595،000 تومان7،955،000 تومان5،070،000 تومان
قیمت فروش آنلاین سرویس قابلمه6,905,000 تومان10,065,000 تومان8,110,000 تومان4,695,000 تومان8,185,000 تومان5,265,000 تومان
میزان سود در خرید آنلاین سرویس قابلمه560،000تومان590،000تومان1،245،000 تومان330،000تومان515،000 تومان280،000تومان
خرید سرویس قابلمهخرید سرویس قابلمهخرید سرویس قابلمهخرید سرویس قابلمهخرید سرویس قابلمهخرید سرویس قابلمه

جهت مقایسه روی جدول اسکرول نمایید

scroll

سرویس‌های قابلمهقیمت سرویس۲ پارچه قابلمه ۲۸ با درب پیرکس۲ پارچه قابلمه ۲۴ با درب پیرکس۲ پارچه قابلمه ۲۰ با درب پیرکس۲ پارچه قابلمه ۱۶ با درب پیرکس۲ پارچه ماهیتابه ۲۸ با درب پیرکس۲ پارچه ماهیتابه ۲۴ با درب پیرکس۱ پارچه ماهیتابه ۲۶ تک دسته ( رز )۲ پارچه ماهیتابه ۱۶ با درب پیرکس۲ پارچه شیرجوش با درب پیرکس۲ پارچه قابلمه ۱۸ با درب پیرکس۲ پارچه ماهیتابه ۲۰ با درب پیرکسجمع قیمت تک تک اقلامقیمت فروش آنلاین سرویسمیزان سود در خرید آنلاین
۱۰ پارچه آترینا6,905,000 توماننداردداردداردداردنداردداردنداردداردنداردنداردندارد4،955،000تومان6,905,000 تومان405،000تومانخرید سرویس
۱۱ پارچه رز10,065,000 تومانداردداردداردنداردداردنداردداردنداردداردنداردندارد7،605،000تومان10,065,000 تومان435،000تومانخرید سرویس
۸ پارچه رپال8,110,000 تومانداردداردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد5،670،000 تومان8,110,000 تومان325،000 تومانخرید سرویس
5 پارچه سارینا4,695,000 توماننداردداردداردنداردنداردنداردداردنداردنداردنداردندارد3،330،000 تومان4,695,000 تومان240،000تومانخرید سرویس
11 پارچه آروشا8,185,000 توماننداردداردداردداردنداردداردداردنداردداردنداردندارد5،770،000 تومان8,185,000 تومان380،000 تومانخرید سرویس
۸ پارچه دیانا5,265,000 توماننداردنداردداردداردنداردداردداردنداردندارددارددارد3،675،000 تومان5,265,000 تومان205،000تومانخرید سرویس

نام محصول قیمت سفارش محصول
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 24 ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 20 ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 18 ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 16 ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
شیرجوش کارال هاردآنادایزد سایز 14 ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد سری پریمیوم مدل لارما سایز24 با در زه استیل ۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد سری پریمیوم مدل لارما سایز28 با در زه استیل ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد سری پریمیوم مدل لارما سایز20 با در زه استیل ۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد مدل لارما سایز 24 با در پیرکس و زه سیلیکونی ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 34 اطلاعات بیشتر
قابلمه کارال هاردآنادایزد سایز 28 اطلاعات بیشتر
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد مدل لارما سایز 20 با در پیرکس و زه سیلیکونی اطلاعات بیشتر
قابلمه کارال سوپرهاردآنادایزد مدل لارما سایز 28 با در پیرکس و زه سیلیکونی اطلاعات بیشتر

نام محصول قیمت سفارش محصول
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 34 ۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 28 ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 20 ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 18 ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 16 ۸۸۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته مدل رز سایز 26 ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته مدل رز سایز 30 ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان
وک کارال هاردآنادایزد سایز 28 ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
ست وک کارال هاردآنادایزد سایز 28 ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ظرف پیتزا و تخته چند منظوره کارال هاردآنادایزد ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال سوپرهاردآنادایزد سری پریمیوم مدل لارما سایز28 با در زه استیل ۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال سوپرهاردآنادایزد مدل لارما سایز 28 با در پیرکس و زه سیلیکونی ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته قرمز مدل رز سایز 26 ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته قرمز مدل رز سایز 30 ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
گریل بورد کارال هاردآنادایزد ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته مدل رز سایز 26 با در پیرکس ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد تک دسته قرمز مدل رز سایز 26 با در پیرکس ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ماهیتابه کارال هاردآنادایزد سایز 24 اطلاعات بیشتر
وک کارال هاردآنادایزد سایز 34 اطلاعات بیشتر
ست وک کارال هاردآنادایزد سایز 34 اطلاعات بیشتر

نام محصول قیمت سفارش محصول
ست چاقوی 6 پارچه کارال مدل روما ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کفگیر استیل کارال مدل رز ۷۲۵,۰۰۰ تومان
قیچی آشپزخانه چند منظوره کارال ۳۹۰,۰۰۰ تومان
ست کفگیر و ملاقه استیل 6 پارچه کارال مدل آرنیکا ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
فلفل و نمک ساب دستی (2 در 1)کارال ۹۵۵,۰۰۰ تومان
چاقو تیزکن دو مرحله ای کارال ۷۲۵,۰۰۰ تومان
زیرقابلمه ای سیلیکونی گرد کارال ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
زیر قابلمه ای تاشو سه شاخه کارال ۴۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
زیر قابلمه ای سیلیکونی مربع کارال ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
ست چاقوی 5 پارچه کارال مدل پروشات ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
ست کفگیر و ملاقه استیل 6 پارچه کارال مدل درنیکا اطلاعات بیشتر
ست کفگیر و ملاقه استیل 6 پارچه کارال مدل ویکتوریا اطلاعات بیشتر
ست چاقوی 6 پارچه کارال مدل بیوتی شارپ اطلاعات بیشتر
ست چاقوی آشپزخانه 6 پارچه کارال مدل پروشات مات اطلاعات بیشتر
ابزار آشپزخانه کارال ست 5 پارچه مدل دایموند اطلاعات بیشتر
چاقوی برش کارال مدل روما 8 اینچی اطلاعات بیشتر
چاقوی همه کاره کارال مدل روما 5 اینچی اطلاعات بیشتر
قیچی حرفه ای مرغ و گوشت کارال اطلاعات بیشتر
سیخ کباب هارد آنادایزد کارال اطلاعات بیشتر
پوست کن کارال مدل دایموند اطلاعات بیشتر
سیر خردکن کارال مدل دایموند - سیر له کن اطلاعات بیشتر
پیتزابر کارال مدل دایموند اطلاعات بیشتر
گردو شکن و فندوق شکن کارال مدل دایموند اطلاعات بیشتر
دربازکن کارال مدل دایموند اطلاعات بیشتر
دستکش فر سیلیکونی-پلی استر کارال اطلاعات بیشتر
ست چاقوی 6 پارچه کارال مدل پروشات براق اطلاعات بیشتر

نام محصول قیمت سفارش محصول
کتری و قوری استیل 5 لیتری کارال مدل شاینا ۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان
قوری کارال طرح بهار اطلاعات بیشتر