شرایط شرکت در مسابقه آشپزی سایت کارال

  • رعایت کلیه موازین و شئونات اسلامی
  • رعایت اصول آشپزی در ظروف کارال ( برای مثال : عدم وارد کردن ضربه و یا جوشاندن مستقیم و طولانی مدت مواد اسیدی )
  • زمان قابل استفاده برای نمایش حداقل 1 و حداکثر 5 دقیقه
  • حجم فیلم ارسالی باید کمتر از 20 مگابایت باشد